Marketing

A marketing fogalma

Marketing
Marketing

A marketing az egyik olyan gazdasági kifejezés, amire nincs egységes definíció. Tágabb értelemben a marketing egy olyan vállalati tevékenység, ami a vevők, vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. A fogyasztói igényt az innováció révén befolyásolhatja, jó példa erre a világ vezető márkaértékét előállító Apple. Szűkebb értelemben a marketing egy eszközrendszer, melynek végső célja a vállalat profittervének teljesítése az összes elérhető és releváns marketing eszköz alkalmazásának segítségével.

Definiálható még a marketing mint a vállalat egészére kiterjedő szemléletmód is, amelynek megvalósítása a vállalati vezetés feladata.

Problémát okozhat, hogy a marketing ráfordításokat nehéz beruházásként megjeleníteni, hiszen megtérülése nehezen mérhető.

Kiterjesztett értelemben a marketing bármilyen gondolat, eszme, vagy személy eladását, elfogadtatását, megismerését, népszerűsítését szolgálja. A marketing kiterjed tehát olyan nem nyereségorientált területekre is, mint például az oktatás, a kultúra, a vallás, vagy a politika.

A marketing a társadalomtudományok kombinációja, mivel egyszerre fedi le a közgazdaságtan, pszichológia, a szociológia, az antropológia, a vezetéstudomány és az alkalmazott matematika különböző területeit.

A szervezet szempontjából a legfontosabb, hogy a vállalaton kívül eső piaci információkat belső erőforrássá igyekszik alakítani. A piackutatás, versenytárselemzés és a fogyasztói igények megismerése révén hatékonyabbá és nyereségessé teszi a vállalat tevékenységét.

Marketing története

1. A marketing kialakulása

• történelmi kategória • gyökerei a XVII. sz-ra nyúlnak vissza • 1650. Tokió: a Mitsui család létrehozta a világ első áruházát, melynek szlogenje: Mindent a vevő érdekében! • a marketinget a gazdasági szükségszerűség hívta létre • kialakulásában szerepet játszott: – technikai fejlődés: tömegesen jelentek meg az új termékek – világpiac szerepének fokozódása: minden árucikk rövid időn belül beszerezhető – a fogyasztók igényeinek növekedése – a termelő és fogyasztó messze került egymástól – a termelés specializálódása

2. A marketing fejlődésének szakaszai

a. termelésközpontú korszak (kb. 1850-től) • a piaci kereslet még meghaladta a kínálatot • a vállalatok érdeklődése főként a gyártásra irányult • az időszakot a termelési szemlélet jellemezte • az árukat a piaci környezet figyelembe vétele nélkül adták el • fő cél a termelés növelése volt • nem igazi marketing korszak: premarketing

b. értékesítés központú korszak (kb. 1920-tól) • árubőség a technika fejlődése miatt • a kínálat meghaladta a keresletet • kínálat orientált gazdálkodás: fogyasztók befolyásolása, egyoldalú keresletteremtés • agresszív reklám és értékesítési módszerek • rendkívül erős konkurenciaharc

c. fogyasztó orientált korszak (kb. 1940-től) • A fogyasztó a király! • Az igények differenciálódtak: nem lehet mindenkinek ugyanazt eladni • Nőtt a piacon a választék • Elterjedt a piackutatás • Felismerték a piac vizsgálatának fontosságát • A termelést, a forgalmazást, a kommunikációt a célcsoport szükségleteinek megfelelően alakították • Létrejött a marketingtevékenység folyamata és eszköztára

d. társadalom orientált korszak • a környezetet fenyegető veszélyek felismerése • előtérbe került az egészséges életmód és a társadalmilag rászorultak támogatása • felismerték, hogy a fogyasztói igények mindenek fölé helyezése nem mindig jó ( kábítószer, dohányzás ) • a gazdasági életben fő feladat a nyereség, a fogyasztói igények és a társadalmi érdekek összhangja • egyénre szabott kínálat kialakítása • a marketingszemlélet beépül a vállalati tevékenység egészébe

Marketingmix

A marketingpolitika alapja a marketingmix, amelynek elemeit együttesen és integráltan kell alkalmazni. Manapság számos más elemmel is kiegészül, például a szolgáltatásmarketing további elemeivel (7P). A marketingmixet gyakran hívják még az elnevezés angol kezdőbetűiből alkotott “4P”-nek. Alkotóelemek a következők: Product, Price, Place, Promotion, azaz Termék termék, ár, Csatorna értékesítés és Vásárlásösztönzés promóció. A szolgáltatások esetében a 7P-t alkalmazzák, mely a 4P-hez képest a következő elemekkel egészül ki: Kiszolgáló személyzet (People), Folyamat (Process) Tárgyi környezet (Physical evidence)

1. Termék, termékpolitika (Product) A termékpolitika a termékek körének, tulajdonságainak, valamint a fogyasztónak való bemutatására vonatkozó elvek és módszerek összessége. A termékpolitikai döntések magukban foglalják:

 • a terméktervezésre
 • a választékra
 • a formatervezésre
 • a csomagolásra
 • a márkapolitikára
 • a minőségre
 • a garanciára vonatkozó intézkedéseket.

2. Ár, árpolitika (Price) Az árpolitika a kínált termékek árának meghatározására vonatkozó elvek és módszerek összessége. Price (ár, árazás): A szolgáltatások árát és minőségét összehasonlítani csak azok kipróbálásával lehet. Az árképzés jelentősen eltér a termelés és a kereskedelem fázisaiban. Míg a kereskedelemben (a törvények ellenére) találkozhatunk a negatív árrés alkalmazásával (vásárlásösztönzés okán), a termelésben a költségelv átléphetetlen határokat alkot. A hagyományos árpolitikai megoldások közül fontos az árdifferenciálás (szezonárak) és a különféle árkedvezmények (pl. mennyiségi) nyújtása.

Az árképzés segítségével lehetőség van a célpiac megnyerésére, a versenytársak legyőzésére, azonban minden esetben alapos elemzést, kellő körültekintést igényel. Elemei:

 • árszínvonal
 • árdifferenciálás
 • ártaktika meghatározása
 • költségvizsgálatok
 • hitelfelvételi lehetőségek szabályozása
 • a fogyasztói árérzékenység elemzése

3. Hely, elosztási csatornák, értékesítési politika (Place) Az értékesítési politika az elosztási csatornák kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek összessége. Azon döntések összessége, amelyek a termékek eljutását biztosítják a fogyasztókhoz, valamint meghatározzák ennek útjait és módszereit. Döntést kell hozni:

 • az értékesítési csatornákról
 • a hálózatsűrűségről
 • az elhelyezkedésről
 • a készletről
 • a szállításról

4. Promotion (ösztönzéspolitika)

Az ösztönzéspolitika a vásárlókkal tudatja, hogy létezik a termék, felébreszti az igényt és a vágyat a termék iránt. Arra a tapasztalatra épül, hogy nem elég a maximális befektetési megtérüléshez (kevés ráfordított pénz, sok profit), ha van kereslet a termékre, ha jó a termék, ha elérhető a megfelelő disztribúciós pontokon, és a bolt akár hétvégén is nyitva tart: kell az is, hogy a termék a potenciális vevők figyelmébe, tudatába kerüljön. Ez utóbbit szolgálja a vásárlásösztönzés (a reklám, a vásárlásösztönzés (sales promotion) a személyes eladás (personal selling), a közönségkapcsolatok ápolásának egy része (marketing public relations). A reklám önmagában nem vásárlásösztönzés, azonban a vásárlásösztönzés lehet a reklám tárgya.

Tevékenységek: Reklám, PR, eladásösztönzés/ Kommunikációs elvek és követelményeik/ Reklámhatás elemzése, mérés

A reklámozás alapelvei az AIDA és az 5M modellben találhatók.

A termékek esetében meglévő négy “P” a szolgáltatások esetében kiegészül 3 további tényezővel, nevezetesen az emberek, a folyamat és a fizikai jelenlét elemeivel.

5. Emberi tényezők (People)

 • jelentősége a szolgáltató szférában kiemelkedő
 • kedves, udvarias, jól képzett személyzet nélkülözhetetlen

6. Tárgyi elemek (Physical Evidence)

 • a különböző szolgáltatások más – más környezetet, tárgyi elemeket igényelnek
 • magasabb árat fizet a vendég egy első kategóriájú étteremben ugyanazokért a fogásokért, mint egy kisvendéglőben

7. Folyamat (Process)

 • a szolgáltatási folyamat minőségének egyenletes fenntartása feladatot jelent
 • a szolgáltató mindig a szolgáltatási folyamatot értékesíti (társasutazás, rendezvény)

A marketing fejlődésének szakaszai:

 • Termelésközpontú korszak (körülbelül 1850-től)
 • a piaci kereslet még meghaladta a kínálatot
 • a vállalatok érdeklődése főként a gyártásra irányult
 • az időszakot a termelési szemlélet jellemezte
 • az árukat a piaci környezet figyelembe vétele nélkül adták el
 • fő cél a termelés növelése volt
 • nem igazi marketing korszak: premarketing
 • Értékesítés központú korszak (körülbelül 1920-tól)
 • árubőség a technika fejlődése miatt
 • a kínálat meghaladta a keresletet
 • kínálat orientált gazdálkodás: fogyasztók befolyásolása, egyoldalú keresletteremtés
 • agresszív reklám és értékesítési módszerek
 • rendkívül erős konkurenciaharc
 • Fogyasztóorientált korszak (körülbelül 1940-től)
 • a fogyasztó a király
 • az igények differenciálódtak: nem lehet mindenkinek ugyanazt eladni
 • nőtt a piacon a választék
 • elterjedt a piackutatás
 • felismerték a piac vizsgálatának fontosságát
 • a termelést, a forgalmazást, a kommunikációt a célcsoport szükségleteinek megfelelően alakították
 • létrejött a marketingtevékenység folyamata és eszköztára
 • Társadalomorientált korszak
 • a környezetet fenyegető veszélyek felismerése
 • előtérbe került az egészséges életmód és a társadalmilag rászorultak támogatása
 • felismerték, hogy a fogyasztói igények mindenek fölé helyezése nem mindig jó (kábítószer, dohányzás)
 • a gazdasági életben fő feladat a nyereség, a fogyasztói igények és a társadalmi érdekek összhangja
 • egyénre szabott kínálat kialakítása
 • a marketingszemlélet beépül a vállalati tevékenység egészébe

Marketing személyes eladás

A személyes eladás az a tevékenység, amikor szóban, közvetlen kapcsolatfelvétellel szeretnénk meggyőzni a célcsoportot vagy annak tagját a vásárlás számára realizálható előnyeiről. A fogyasztói döntések lépéseinél a szóbeli ráhatás meghatározó szereppel bír. Jó alkalom a meggyőzésre illetve a vásárlókkal való tartós kapcsolat kialakítására. Az is megtörténhet, hogy nem jön létre vásárlás, de a kialakított kapcsolat későbbi üzletkötés alapja lehet.

A személyes eladás számos előnnyel jár. Hitelesnek hat, hisz a személyes kommunikálást legtöbbször megbízható, elfogulatlan információforrásnak tekintik a vásárlók. A kommunikáció interaktív jellege miatt az értékesítőnek lehetősége nyílik a fogyasztó igényeinek megfelelő információt átadni az értékesítés folyamán.

A tapasztalatok szerint a világháló térhódítása ellenére bizonyos termékek esetében (pl. prémium termékek, nagy értékű ingatlanok, gépkocsi, egyéb luxuscikkek) a személyes eladás semmivel sem pótolható.